Szyjemy
od 1993 roku

ABOUT US

icons8-needle-100

Experience and vast production capacity!

We are a modern sewing company active on Polish market since 1993. During many years of operation, we gained esteem and appreciation on both Polish and foreign markets. We are experienced in cooperating with supermarket networks, production plants, hotels and hospitals.

We have state of the art machine fleet including computerised sewing, embroidery, quilting machines and ultrasonic cutting machines.

Perfectly trained staff is our best asset together with determination and efforts to perform assigned tasks as reliably as possible.

Our customers’ satisfaction is our target.

OFFER

icons8-sewing-machine-100w

At customer’s request we perform the following operations:

  • quilting and sewing mattress covers
  • quilting and sewing household textiles: quilts, pillows, mattress protectors
  • sewing bedlinen
  • trimming, edging
  • sewing bed and sofa upholstery including double needle sewing
  • garden textiles sewing and filling

We are the leading manufacturer of medical products made of woollen fleece

Mattress slipcovers

for hotels and hospitals

for furniture manufacturers

for gardens

Woollen fleece medical products

other orders

CONTACT

IL-TEX
Iwona Szczygieł
ul. 11 Listopada 2/4
42-400 Zawiercie
VAT:
649-002-00-29
Account number:
40 1050 1591 1000 0008 0071 5476

32 670 63 46
Administration Department :
507 105 668
Purchase Department:
504 260 369
Commercial Department:
504 260 369
Fax:
32 670 07 23

iltex@il-tex.com.pl
Commercial Department:
mbujak@il-tex.com.pl
Administration Department:
dmista@il-tex.com.pl
Purchase Department:
rmarcisz@il-tex.com.pl

Nazwa projektu: „Wzrost innowacyjności produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn szwalniczych”
Spodziewane efekty projektu
Rozbudowanie parku maszynowy pozwoli utrzymać bieżącą działalność. Realizacja projektu przyczynia się do większej automatyzacji procesów produkcyjnych. Zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstwa i wytwarzanych przez to przedsiębiorstwo wyrobów poprzez zwiększenie efektywności pracy i produkcję większej ilości asortymentu przy niższych kosztach jednostkowych. Zaoferowany
zostanie nowy produkt – fartuchy medyczne, który wpłynie na zwiększenie obrotów firmy i zaspokoi obecne potrzeby rynkowe. Nastąpi również wzrost rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie istniejących firm w województwie. Projekt przyczynił się również do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Projekt poprawił efektywność przedsiębiorstwa i skrócił czas procesów produkcyjnych. Pozwolił również na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firmy. Dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn firma jest w stanie sprostać coraz trudniejszym wymaganiom które stawiają klienci.

Wartość projektu: 389 521,02zł
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej: 275 568,41zł

Beneficjent: IL-TEX Iwona Szczygieł ul. 11 Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Poprawa efektywności działalności firmy poprzez zakup linii do produkcji dzianiny

Beneficjent: IL-TEX Iwona Szczygieł

Wartość projektu: 1 200 000 PLN

Wartość dofinansowania: 600 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl